Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

VYHODNOTENIE ŠVOUČ 2022 NA PF UMB

CELOFAKULTNÉ KOLO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI, 7. apríl 2022

Študentská vedecko-odborná a umelecká činnosť  má svoju dlhoročnú tradíciu a každoročne sa na našej fakulte  konajú súťažné katedrové kolá  a následne  najlepší študenti odprezentujú svoje práce na fakultnom kole ŠVOUČ.
Tento rok však bola réžia iná. Vzhľadom k tomu, že do súťaže ŠVOUČ sa zapojili iba študentstvo z dvoch katedier, katedrové kolá neprebiehali, uskutočnilo sa len celofakultné kolo, ktoré sa konalo 7. 4.  2022.

Študentky bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia, ktorí reprezentovali dve katedry:  Katedru elementárnej  a predškolskej pedagogiky (2 súťažné práce) a Katedru psychológie (6 súťažných prác) mali príležitosť obhájiť pred odbornou hodnotiacou komisiou, ale aj širšou  verejnosťou (spolužiaci, rodičia) výsledky svojej odbornej teoreticko-empirickej, metodicko-aplikačnej práce, ktorú pod vedením svojich konzultantov spracovali niektorí v dlhšom, iní v kratšom časovom rozpätí. Mnohé témy reagovali na aktuálne situácie, napr. emočné prežívanie a stratégie zvládania emócií ukrajinských študentov na Slovensku počas vojnového konfliktu, bazálna emočná bolesť a súcit vo vzťahu k well-beingu u adolescentov, sebahodnotenie a tendencia k nezdravému životnému štýlu a poruchám príjmu potravy v období dospievania, kvalita partnerského vzťahu u odlúčených manželov, potenciál canisterapie pri práci s osobami s poruchami autistického spektra, didaktická pomôcka ŠTVORČEG zameraná na rozvíjanie predmatematickej gramotnosti, metodický materiál na rozvíjanie emocionality detí predškolského veku s využitím rozprávky a tvorivého dialógu. Všetky prezentované práce vyvolali podnetné a inšpiratívne diskusie.

Študentky súťažili v rámci bakalárskej sekcie (4 súťažné práce) a magisterskej sekcie (4 súťažné práce). Ako najlepšie práce v rámci fakultného kola ŠVOČ  boli v bakalárskej sekcii vyhlásené nasledovné práce:

1.   Didaktická pomôcka ŠTVORČEG zameraná na rozvíjanie predmatematickej gramotnosti  -  Ďurianová Martina (2. r. Bc. predškolská a elementárna pedagogika).

2.    Emočné prežívanie a stratégie zvládania emócií ukrajinských študentov na Slovensku počas vojnového konfliktu - Slovíková Kristína, Bc., Šípková Zuzana a Nehilová Mercedes

3.    Potenciál canisterapie pri práci s osobami s poruchami austistického spektra (prehľadová štúdia) -  Mamatejová Viktória (2. r. Bc. jednoodborová psychológia)

V magisterskej sekcii sa na prvom mieste umiestnili dve práce s rovnakým počtom bodov:

1.    Sebahodnotenie a tendencia k nezdravému životnému štýlu a poruchám príjmu potravy v období dospievania -  Ďurišková  Kristína, Bc.  (2. r. Mgr. učiteľstvo psychológie a biológie)

Metodický materiál na rozvíjanie emocionality detí predškolského veku s využitím rozprávky a tvorivého dialógu  - Parobeková Linda, Bc. (2. Mgr. učiteľstvo pre primárne vzdelávanie).

 Druhé a tretie miesto v rámci magisterskej sekcie nebolo udelené.

Okrem členov odbornej hodnotiacej komisie, ktorí určili víťazov, mali aj samotní diváci v publiku možnosť hlasovať a určiť cenu publika pre najlepšieho študenta v bakalárskej  a magisterskej sekcii. Stali sa nimi v bakalárskej sekcii - Ďurianová Martina a v magisterskej sekcii študentka Bc. Ďurišková Kristína.

Zástupcovia z Katedry pedagogiky a andragogiky a členky vedenia PF UMB sa stali nezávislou hodnotiteľskou komisiou.  
5 odborníkov v úlohe porotcov, 4 recenzenti prác ŠVOUČ, 10 súťažiacich študentiek prezentujúcich inšpiratívne témy, podnetné konštruktívne diskusie, presvedčivé i menej presvedčivé argumenty, desiatky divákov a  priateľská, obohacujúca atmosféra aj také bolo fakultné kolo ŠVOČ 2022.

Jedna zo súťažiacich študentiek Viktória Mamatejová svoju skúsenosť v účasti na ŠVOUČ zhodnotila ako pozitívnu skúsenosť:

Bola to pre mňa skvelá možnosť ako vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a odprezentovať svoju prácu pred publikom, čo mne osobne vždy robilo problém. Mohla som však odprezentovať problematiku, ktorá mi je veľmi blízka a prostredníctvom mojej prezentácie poukázať na jej dôležitosť. Najvďačnejšia som však za konštruktívnu kritiku, vďaka ktorej môžem svoju prácu do budúcnosti vylepšiť“.