Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. Ján Kaliský, PhD.
PF UMB, Ružová 13
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

doc. Ján Kaliský, PhD.

he completed his university studies in the field of history of philosophy, German language at the Faculty of Philosophy of the UKF in Nitra. He received his doctorate in the history of philosophy by defending the thesis The nature of Renaissance skepticism and qualified in pedagogy by researching ecological values in the context of the ethical education curriculum. He has been working at the Faculty of Education of the Matej Bel University in Banská Bystrica since 2005, guaranteed the study program teaching ethical education until 2021, he is currently lecturing ethical and philosophical disciplines mainly within the Faculty of Education. He specializes in philosophical and pedagogical anthropology, ecoethics, philosophy of education. He devoted many researches to the comparison of ethical education with other European equivalents of this subject, the moral development of the pupil, the concept of P4C (philosophy for children as a means of developing thinking), teaches environmental education and experiential education.

 

doc. Ján Kaliský, PhD.

ukončil univerzitné štúdium v odbore dejiny filozofie, nemecký jazyk na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Doktorát z dejín filozofie získal obhájením práce Povaha renesančného skepticizmu a habilitoval sa v pedagogike výskumom ekologických hodnôt v kontexte kurikula etickej výchovy. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracuje od r. 2005, garantoval študijný program učireľstvo etickej výchovy do r. 2021, v súčasnosti prednáša etické a filozofické disciplíny najmä v rámci Pedagogickej fakulty. Odborne sa venuje filozofickej a pedagogickej antropológii, ekoetike, filozofii výchovy. Mnohé výskumy venoval komparácii etickej výchovy voči ďalším európskym ekvivalentom tohto predmetu, mravnému rozvoju žiaka, koncepcii P4C (filozofovanie s deťmi ako prostriedok rozvoja myslenia), vyučuje environmentálnu výchovu a zážitkovú pedagogiku.

  

„Lebo ľudskosť je dobrota človeka ako druhu voči iným druhom.

Rodí sa, ale i umiera, predovšetkým v našich vzťahoch k zvieratám."

(doc. Peter Krchnák)

 

 

 

 

 

 

 

vupchSk

vupchEn

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
12:00 - 13:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Registračný formulár

=