doc. Ján Kaliský, PhD.
PF UMB, Ružová 13
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

doc. Ján Kaliský, PhD.

finished the University study of History of Philosophy and German Language at Constantine the Philosopher University in Nitra. He gained his PhD. degree on the basis of his thesis The Character of the Renaissance Scepticism.

At present he is a member of the Department of Ethics and Civic Education at the Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. He has been working there since 2005.

The fields of his professional activity are Philosophical Anthropology, problems of Man vs. Technology, Ecophilosophy and History of Renaissance Philosophy. He has recently been interested in the issues of Ethical Education in German speaking countries, Ecopedagogy and the concept of “philosophy for children”.

 

doc. Ján Kaliský, PhD.

ukončil univerzitné štúdium v odbore dejiny filozofie, nemecký jazyk na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Doktorát z dejín filozofie získal obhájením práce Povaha renesančného skepticizmu a habilitoval sa v pedagogike výskumom ekologických hodnôt v kontexte kurikula etickej výchovy. Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracuje od r. 2005, kde v súčasnosti garantuje študijný program učireľstvo etickej výchovy. Odborne sa venuje filozofickej antropológii, problematike človek vs. technika, ekofilozofii, dejinám renesančnej filozofie. V poslednom období ho priťahuje problematika konceptu etickej výchovy v komparácii voči ďalším európskym ekvivalentom, zážitková pedagogika, filozofia výchovy, no najmä koncepcia „filozofovanie s deťmi“ ako prostriedok rozvoja myslenia.

  

„Lebo ľudskosť je dobrota človeka ako druhu voči iným druhom.

Rodí sa, ale i umiera, predovšetkým v našich vzťahoch k zvieratám."

(doc. Peter Krchnák)

 

 

 

 

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Slovak → Slovak...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
11:15 - 13:15
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=