PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,


Profesijná charakteristika

Profesijná charakteristika

 

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2009. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike ľudských práv, prevencii sociálno-patologických javov, globálneho vzdelávania (service learning, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, mentoring, neformálne vzdelávanie) a odborným praxiam. V roku 2009 získala titul PhD v odbore pedagogika.

V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala viacero kurzov a školení, zúčastnila sa troch zahraničných stáži. Pôsobila v 9 slovenských projektoch /raz ako zástupkyňa. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov, vedeckých štúdií publikovaných v slovenských i  zahraničných časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a aj ďalších odborných publikačných výstupov (viď publikačná činnosť). Na tieto výstupy eviduje 126 ohlasov, z toho 5 registrované v citačných indexoch .

Je odborníčkou v tém globálneho vzdelávania, odvetví práva a jej aplikácii vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.

Od roku 2015 je súčasťou tímu, ktorý na UMB implementuje stratégiu service learning. Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií, odborných seminárov a podujatí, v rámci mala možnosť rozvíjať aj svoje organizačné schopnosti, schopnosť spolupracovať so zástupcami škôl, školských zariadení.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
počas skúškového obdobia, sú konzultačné hodiny vo vopred dohodnutom čase, telefonicky, alebo emailom.

Kontaktný formulár

=