doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2003. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike voľného času, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a inováciám v oblasti výchovy a vzdelávania (service learning, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, mentoring, neformálne vzdelávanie) a odborným praxiam. V roku 2007 získala titul PhD v odbore pedagogika.

 

V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala viacero kurzov a školení, zúčastnila sa šiestich zahraničných stáži. Pôsobila v 7 slovenských projektoch /raz ako hlavná riešiteľka/ a 3 zahraničných projektoch. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov, vedeckých štúdií publikovaných v slovenských i  zahraničných časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a aj ďalších odborných publikačných výstupov (viď publikačná činnosť). Na tieto výstupy eviduje 162 ohlasov, z toho 5 registrované v citačných indexoch a 50 v zahraničí.

 

Je odborníčkou v oblasti pedagogiky voľného času a výchovy k manželstvu a rodičovstvu a jej aplikácii vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. V praxi pôsobí aj ako lektorka v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu (pre žiakov, učiteľov, rodičov) a lektorka service learningu. Podieľala sa na príprave rôznych dokumentov (napr. Správa o potrebách detí a mládeže v meste Banská Bystrica, 2017; Výchova a vzdelávanie detí a mládeže k dobrovoľníctvu v školách a školských zariadeniach prostredníctvom service learning, 2018).

 

Od roku 2013 je súčasťou tímu, ktorý na UMB implementuje stratégiu service learning. V roku 2015 ako členka autorského tímu získala Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa). Je členkou Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo (SSPR), členkou Centra dobrovoľníctva.

 

Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií, odborných seminárov a podujatí, v rámci mala možnosť rozvíjať aj svoje organizačné schopnosti, schopnosť spolupracovať so zástupcami škôl, školských zariadení.

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie si vopred dohadovať po telefonickom alebo e-mailovom dohovore.

Kontaktný formulár

=