Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Katedre andragogiky pôsobí od roku 2018. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje najmä kultúrnej andragogike, záujmovému vzdelávaniu dospelých, občianskemu vzdelávaniu dospelých a miestnej a regionálnej kultúre. Taktiež sa venuje aj subsystému sociálna andragogika a výučbe predmetov v tejto špecializácií. Vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na problematiku kultúrno-osvetovej andragogiky, špeciálne so zameraním na občianske vzdelávanie dospelých, rozvoj kritického myslenia a sociálne siete. Problematike občianskeho vzdelávania dospelých sa venuje od svojho doktorandského štúdia, kde realizovala výskum s cieľom identifikovať základné determinanty ovplyvňujúce proces tvorby kurikula v občianskom vzdelávaní dospelých. Je autorkou vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a monografiách, ako aj autorkou vysokoškolskej učebnice. Zároveň je členkou riešiteľských kolektívov domácich i medzinárodných projektov (APVV, Erazmus+, Visegrad Fund).Proffesional background

I have been working at the Faculty of Education of the Matej Bel University in Banská Bystrica, at the Department of Andragogy, since 2018. In my pedagogical activities I focus mainly on cultural andragogy, non-formal education, interesed-based education of adults, citizenship education of adults and local and regional culture. I also deal with the subsystem of social andragogy and the teaching of subjects related to this specialization. I focus my research and publishing activities on the issues of cultural andragogy, especially with a focus on citizenship education of adults, the development of critical thinking and social networks. I have been dealing with the issue of citizenship education of adults since my PhD. studies, where I carried out research with the aim of identifying the basic determinants influencing the process of curriculum development in citizenship education of adults. I am the author of scientific studies published in domestic and foreign journals and monographs, as well as the author of a university textbook. At the same time, I am a member of research teams of domestic and international projects (APVV, Erazmus +, Visegrad Fund).

 

 

ResearchGate profile

ORCID

Academia.edu profile 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Bližšie informácie ku konzultačným hodinám nájdete v oznamoch.

Kontaktný formulár

=