Najvýznamnejšie výstupy:

 • ADN   Trust building and fake news on social media from the perspective of university students from four Visegrad countries / Ludvík Eger, Dana Egerová ... [et al.].
  In Communication today. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2020. - ISSN 1338-130X. - Vol. 11, no. 1 (2020), pp. 70-89.
  [EGER, Ludvík (16%) - EGEROVÁ, Dana (14%) - MIČÍK, Michal (14%) - VARGA, Erika (14%) - CZEGLÉDI, Csilla (14%) - TOMCZYK, Łukasz (14%) - SLÁDKAYOVÁ, Michaela (14%)]

 • AFC   Citizenship education of adults - current state in Czech and Slovak Republic / Miroslav Krystoň, Michaela Sládkayová. -
  Spôsob prístupu: http://www.academia.edu/37311831/PROCEEDINGS_NEW_TRENDS_AND_RESEARCH_CHALLENGES
  In New trends and research challenges in pedagogy and andragogy (NTRCPA18) / rec. Medero Fernando Barragan, Stefan Chudy ... [et al.] [elektronický zdroj]. - 1. vyd. -
  Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2018. - ISBN 978-83-941568-9-3. - Pp. 125-132.
  [KRYSTOŇ, Miroslav (50%) - SLÁDKAYOVÁ, Michaela (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

 • ACB   Občianske vzdelávanie dospelých / Michaela Sládkayová ; rec. Vojtech Korim, Svetlana Chomová. - 1. vyd. -
  Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - 98 s. [3,97 AH]. - ISBN 978-80-557-1535-3
  [SLÁDKAYOVÁ, Michaela (100%) - KORIM, Vojtech (rec.) - CHOMOVÁ, Svetlana (rec.)]

 • ADE   Regional governments in the Czech Republic and Slovakia and communication with the public using social media / Ludvík Eger, Michaela Sládkayová.
  In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU, 2019. - ISSN 1805-0603. - Roč. 9, č. 3 (2019), s. 33-40.
  [EGER, Ludvík (50%) - SLÁDKAYOVÁ, Michaela (50%)]

 • ADE   Využívanie sociálnych sietí vybranými mimovládnymi organizáciami v Slovenskej republike / Michaela Sládkayová, Katarína Krejčíková.
  In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU, 2019. - ISSN 1805-0603. - Roč. 9, č. 3 (2019), s. 41-45.
  [SLÁDKAYOVÁ, Michaela (50%) - KREJČÍKOVÁ, Katarína (50%)]

 

Publikačná činnosť k 21.10.2021

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 10:00
Utorok
-
Streda
09:00 - 10:30
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Bližšie informácie ku konzultačným hodinám nájdete v oznamoch.

Kontaktný formulár

=