Mgr. Nikola Barčíková
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

2016 - 2019 Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - Bc. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

                     študijný program: predškolská a elementárna pedagogika

                     Bakalárska práca: Diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní

 

 2019 - 2021 Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa - Mgr. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

                     študijný program: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

                     Diplomová práca: Problematika diagnostikovania v primárnom vzdelávaní v odborných periodikách - prehľadová štúdia

 

členka Rady pre vnútorný systém kvality PF UMB

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=