Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2002. Patrí medzi zakladajúce členky a členov Katedry sociálnej práce PF UMB, ktorá vznikla v roku 2004. Od vzniku katedry pôsobila ako koordinátorka kreditového systému štúdia a koordinátorka odborných praxí, od roku 2011 ako tajomníčka a od roku 2012 do roku 2017 ako vedúca katedry. Od roku 2017 do marca 2023 bola prodekankou PF UMB pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike dobrovoľníctva, service learningu, občianskej angažovanosti a tretieho sektora, tvorbe a manažmentu projektov, participatívnym prístupom a práci s mládežou. Od roku 2013 je koordinátorkou tímu, ktorý na UMB implementuje stratégiu service learning. V roku 2014 získala docentúru v odbore sociálna práca. V rámci ďalšieho vzdelávania  absolvovala viacero kurzov a školení venujúcich sa manažmentu, supervízii a facilitácii. Vo funkcii koordinátorky pôsobila vo vyše 20 národných a medzinárodných vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov. Je uznávanou odborníčkou na akademickej pôde, ale aj v praxi a v rámci decíznej sféry. Podieľala sa na príprave viacerých strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti dobrovoľníctva (zákon o dobrovoľníctve, Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier, Stratégia pre mládež, Koncepcia výchovy a vzdelvania k dobrovoľníctvu, Stratégia rozvoja občianskej spoločnosti). Od roku 2002 do 2017 viedla regionálne dobrovoľnícke centrum v Banskej Bystrici a od roku 2011 je viceprezidentkou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, v súčasnosti prezidentkou. V oboch organizáciách pôsobí aj ako lektorka a supervízorka. V roku 2013 jej bola udelená Bronzová medaila Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za významný prínos v rozvoji dobrovoľníctva na univerzite, za rozvoj spolupráce Pedagogickej fakulty UMB s tretím sektorom a za vedenie projektov celoživotného vzdelávania z európskych štrukturálnych fondov. V roku 2015 ako vedúca autorského tímu získala Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa). Je členkou Board of Directors European Association for Service-Learing on Higher Education (od 2014) a International association for research on service-learning and community engagement (od 2016). Je aktívnou posudzovateľkou monografií a vedeckých a odborných štúdií na Slovensku aj v zahraničí. Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií, odborných seminárov a podujatí, v rámci mala možnosť rozvíjať aj svoje organizačné schopnosti, schopnosť spolupracovať so zástupcami samosprávy a verejnej správy a mimovládnych organizácií a komunikovať s médiami.  Je absolventkou Fulbrightovho programu, ktorého sa zúčastnila na Eastern Michigan University  v USA v roku 2021.   

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
11:00 - 13:00
Piatok
-

Registračný formulár

=