Prepojenie teórie a praktických otázok migrácie a náboženskej rozmanitosti

Informácie o projekte

Prepojenie teórie a praktických otázok migrácie a náboženskej rozmanitosti“ (COREnet) je interdisciplinárna sieť zameraná na produkciu znalostí, ich výmenu a budovanie kapacít v celej Európe na križovatke migrácie a náboženskej rozmanitosti s osobitným dôrazom na princíp výskumu zdola nahor. Pozadím siete je naliehavá sociálna situácia, ktorá sa vyznačuje tým, že migranti a sýrski vojnoví utečenci prichádzajúci do Európy, sa stali jednou z hlavných politických otázok a sociálnych výziev počas posledných rokov. Výskum, budovanie kapacít a výmena sú dôležitými nástrojmi analyzovať, čo je za týmito výzvami a možné riešenia. Cieľom siete je teda prispievať k prekonávanie rozdielov v rámci európskych krajín a medzi nimi pomocou inovatívneho prístupu, ktorý by pridať k existujúcim spoločenským vedeckým poznatkom o migrácii a náboženskej rozmanitosti štúdium náboženstiev a teologické poznatky vysvetľujúce príbehy migrantov a utečencov. Pritiahnutie výskumných pracovníkov v rôznych fázach ich kariéry a v rôznych európskych krajinách, odborná príprava novej generácie interdisciplinárni akční výskumníci schopní prepojiť štúdium náboženstiev a teológie so sociálnymi vedami a ich realizáciu prostredníctvom procesov koprodukcie. Táto sieť prináša premostenie vedomostí so zainteresovanými stranami - vládnymi, mimovládnymi a mediálnymi organizáciami pracujúcimi v EÚ riadenia rozmanitosti na miestnej a národnej úrovni.

Vyhlasovateľ:

Projektová schéma: Horizon 2020 Framework Programme – European Cooperation in science and technology (COST)

Číslo projektu:OC-2020-1-24499
Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2026
Koordinátor projektu:Za PF prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD., PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Zahraničný projekt:áno