CIVCIL - Competent in Volunteering Competent in Life

Informácie o projekte

V projekte CIVCIL vystupuje Katedra sociálnej práce PF UMB ako partner projektu spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií (koordinátor projektu), Dobrovoľníckym centrum v Cluji, Rumunsko, s Dobrovoľníckym centrom v Osijeku, Chorvátsko, s Pedagogickým lýceom Gheorghe Sincai v Zalau v Rumunsku a s chorvátskou Iniciatívou ´Citizens Democratic Initiative Project´. Projekt CIVCIL sa zameriava na sociálnu inklúziu a zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením prostredníctvom dobrovoľníctva a uznanie kompetencií, ktoré vďaka dobrovoľníckym skúsenostiam nadobudnú. Vytvára a adaptuje on-line nástroje, umožňujúce potvrdenie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva v európskych krajinách. Druhou časťou projektu je vytvorenie osnov a tréningových materiálov a samotná realizácia tréningov manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zameraných na mladých ľudí so znevýhodnením. Cieľom je zvýšenie kvality manažmentu mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením a propagácia dobrovoľníctva v krajinách participujúcich na projekte.

Číslo projektu:2014-2-SK02-KA205-000364
Doba riešenia:1. mar. 2015 - 28. feb. 2017
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Zahraničný projekt:áno

V projekte CIVCIL vystupuje Katedra sociálnej práce PF UMB ako partner projektu spolu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií (koordinátor projektu), Dobrovoľníckym centrum v Cluji, Rumunsko, s Dobrovoľníckym centrom v Osijeku, Chorvátsko, s Pedagogickým lýceom Gheorghe Sincai v Zalau v Rumunsku a s chorvátskou Iniciatívou ´Citizens Democratic Initiative Project´. Projekt CIVCIL sa zameriava na sociálnu inklúziu a zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením prostredníctvom dobrovoľníctva a uznanie kompetencií, ktoré vďaka dobrovoľníckym skúsenostiam nadobudnú. Vytvára a adaptuje on-line nástroje, umožňujúce potvrdenie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva v európskych krajinách. Druhou časťou projektu je vytvorenie osnov a tréningových materiálov a samotná realizácia tréningov manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zameraných na mladých ľudí so znevýhodnením. Cieľom je zvýšenie kvality manažmentu mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so znevýhodnením a propagácia dobrovoľníctva v krajinách participujúcich na projekte.

Viac informácií o projekte a jeho výstupoch: http://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/projekty/civcil