Mapping of the educational situation in the CEE region

Informácie o projekte

Cieľom projektu bolo zmapovať situáciu v krajinách strednej a východnej Európy vo vzťahu k rozvoju stratégie service learning.

Doba riešenia:1. jan. 2018 - 31. aug. 2018
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Zuzana Bariaková, PhD.
Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD.
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochova, PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Zahraničný projekt:nie

The project’s aim is to research on the development of Service-Learning in Central and Eastern Europe (CEE) within the context of the regional educational situation in around 20 countries in all educational levels and non-profit organizations, and develop a brief specialist analysis on the topic. 

You download the report from the mapping here: Report from mapping of the educational situation in the Central and Eastern European region with focus on service-learning.