Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

 

Na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobím od roku 2012. V súčasnosti je môj záujem sústredený na oblasť sociálnej práce s deťmi a mládežou, teórie a metódy sociálnej práce, sociálne služby a dobrovoľníctvo. V aktuálnom období sa sústreďujem konkrétne na oblasť rozvoja inovatívnych metód sociálnej práce s deťmi a rodinou, rozvoja sociálnych zručností, metodológiu výskumu. Taktiež sa zameriavam na oblasť neziskového sektoru a neformálneho vzdelávania. Uvedeným oblastiam sa venujem prostredníctvom pedagogickej, výskumnej, projektovej, ako aj praktickej činnosti. Prakticky realizujem prácu s deťmi a mládežou, neformálne vzdelávanie dobrovoľníkov a výskumné i vedecké projekty v rámci tejto tematiky. K rozvoju mojej praxe v oblasti sociálnej práce prispeli aj praktické skúsenosti z priamej práce v organizáciách pracujúcich s deťmi a mládežou zo znevýhodnených prostredí ako napr. o.z. Návrat, Klub Pathfinder- Prieskumník, Adra, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Som členkou redakčnej rady časopisu Mládež a spoločnosť a autorkou viac, ako 50tich publikačných výstupov. Ako napríklad spoluautorkou 4 vedeckých monografií, 3 vysokoškolských učebníc a učebných textov, viac ako 30 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných  a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a viac ako 30 ďalších odborných publikačných výstupov. Podieľala som sa na príprave viacerých strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti práce s mládežou, ako aj dobrovoľníctva (Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, D-zručnosti pre zamestnanie, Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu, Stratégia pre mládež apod.). Od roku 2010 som garantkou a lektorkou oblasti vzdelávania v detskej a mládežníckej organizácií Klub Prieskumník-Pathfinder, od roku 2013 som v regionálnom Centre dobrovoľníctva koordinátorkou viacerých dobrovoľníckych programov zameraných na prácu s deťmi zo znavýhodneného sociálneho prostredia.  Od roku 2019 som v predsedníctve Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. V oboch organizáciách pôsobím aj ako lektorka a mentorka pre organizácie rozvíjajúce dobrovoľnícke programy. V roku 2015 som ukončia dlhodobý výcvik a stala soms a trénerkou v rámci Metódy Agression regulation training. Od roku 2013 rozvíjam spolu s ostatnými kolegyňami inovatívnu metódu vzdelávania service learning. Som aktívnou posudzovateľkou štandardov (S dobrovoľníkmi to vieme!), ocenení a hodnotení (Angažovaná škola, D-zručnosti pre zamestnanie a i.) V rámci vedeckých a rozvojových projektov som súčasťou národných (KEGA, VEGA, PODPORA a SLUŽBY PRE MLÁDEŽ aj medzinárodných riešiteľských tímov (Erazmus+).

 

VEDECKÁ CHARAKTERISTIKA (VUPCH) 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 14:00
Utorok
14:00 - 15:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=