Dieťa s problémovým správaním v materskej škole

Informácie o publikácii

Dieťa s problémovým správaním v materskej škole

Dieťa s problémovým správaním v materskej škole

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-8052-677-1
Počet strán:49

Dieťa s problémovým správaním v materskej škole