Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch

Informácie o publikácii

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch

Autor/Kolektív:Babiaková Simoneta, Simanová Lýdia, Stehlíková Jana
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1776-0
Počet strán:76

Overovanie intervenčného programu v akčných výskumoch

Monografia vyšla s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV ako výstup projektu VEGA č. 1/0455/18 s názvom Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku.