DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

Informácie o publikácii

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

DOKTORANDSKÁ ŠKOLA cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku

Autor/Kolektív:Beata Kosová, Dana Hanesová, Denisa Šukolová a kol.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1589-6
Počet strán:270
Publikácia na stiahnutie: B5 Doktorandska skola_online.pdf (6489 KB)

Doktorandská škola cesta k transformácii a inovácii doktorandského vzdelávania vo svete a na Slovensku