Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku

Informácie o publikácii

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku

Autor/Kolektív:Zuzana Kováčová Švecová a Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1706-7
Počet strán:93

Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku.

Publikácia vyšla s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV ako výstup projektu VEGA č. 1/0455/18 s názvom Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku.