Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie

Informácie o publikácii

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie

Autor/Kolektív:Babiaková Simoneta, Kasáčová Bronislava, Cabanová Mariana
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1758-6
Počet strán:116

Výskum detského čitateľstva a medzinárodné komparácie.

Monografia vyšla s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV ako výstup projektu VEGA č. 1/0455/18 s názvom Výskum a rozvoj čiateľstva žiakov mladšieho školského veku.