Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky

Informácie o publikácii

Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky

Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky

Autor/Kolektív:Pavel Klenovčan
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-516-3
Počet strán:87

Autentickosť a bádanie vo vyučovaní matematiky