Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj

Informácie o publikácii

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Katarína Ľuptáková-Vančíková (eds.)
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-8083-666-5
Počet strán:117

Didaktické kompetencie učiteľa v MŠ a ich rozvoj