Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku (online dokument)

Informácie o publikácii

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku (online dokument)

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku (online dokument)

Autor/Kolektív:Zuzana Kováčová Švecová a Lýdia Simanová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1715-9
Počet strán:93
Publikácia na stiahnutie: A4_Citanie a citatelstvo ONLINE VERZIA.pdf (12963 KB)

Čítanie a čitateľstvo slovenských detí. Metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku

Publikácia vznikla v rámci realizácie projektu VEGA č. 1/0455/18 s názvom Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku.