Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho)

Informácie o publikácii

Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho)

Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho)

Autor/Kolektív:Ľubica Gerová - Štefan Kováčik
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2006
ISBN:80-8083-201-3
Počet strán:70

Didaktika matematiky pre asistenta učiteľa (a nielen pre neho)