Todd Patterson, M.Div., PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Moja hlavná oblasť vyskumu je exegéza Starej zmluvy a hlavne vzťah medzi exegézou a biblickou teológiou. V roku 2018 som publikoval moju dizertačnú prácu, ktorú som obhajil v roku 2012. V tomto diele poukazujem na dej (plot-structure) knihy Genezis ako jej organizačný princip a kľúčom k interpretácii a organizačný princip biblickej teológie. V roku 2016 som bol súčasťou projektu "Evangelical Theology and the Doctrine of Creation", pre ktorý The Henry Center for Theological Understanding získal grant od Templeton Religioun Trust. V rámci tohto projektu som skúmal mimézis a jeho vplyv na poetiku a interpretáciu Genezis 1 a ako mimézis nám pomáha porozumieť Genezis 1 v súlade s modernou vedou. Momentálne pracujem v tíme, ktorý organizuje konferenciu The Matej Bel Conference for Science, Religion and Humane Philosophy, pre ktorú sme získali grant od Oxfordského Ian Ramsey Centre.

Publikácie

PATTERSON, Todd L. The Plot-Structure of Genesis: “Will the Righteous Seed Survive?” In the Muthos-Logical Movement from Complication to Dénouement. Leiden: Brill, 2018. Biblical Interpretation Series VOLUME 160. ISBN 978-90-04-36250-5.

Courses Taught

EKG811 Exegéza knihy Genezis

EKP811 Exegéza knihy Prísloví

HBP811 Biblická hebrejčina 1

HEB812 Biblická hebrejčina  2

HEB813 Biblická hebrejčina  3

HBP811 Hebrejská Biblia: Pozadie a literárny úvod

OA811 Odborná angličtina

PZH811 Pokročilé zručnosti čítania hebrejčiny

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 10:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=