Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD. je pôsobí na Katedre teológie a katechetiky KTK (predchádzajúci názov Katedra evanjelikálnej teológie a misie) na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od jej založenia v roku 1993. Teológiu (magisterská úroveň) ukončil v r. 1982 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte (EBF) UK v Bratislave. Tu v. r. 2002 úspešne ukončil aj svoje doktorandské štúdium prácou na tému „Vzťah soteriológie a sociálnej otázky v teológii revivalizmu“. V rokoch 2002-2003 bol aktívnym členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti, pripravujúcej ekumenický preklad slovenskej Biblie, konkrétne knihy Jób, spolupracoval na tvorbe krížových odkazov v tomto preklade Biblie. V roku 2009 habilitoval na EBF UK na docenta. V r. 2019 bol prezidentom SR menovaný za profesora teológie. V súčasnosti je prof. Hanes garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci Bc a Mgr. študijných programov študijného odboru č. 2.1.12 teológia. Vedie a oponuje záverečné práce všetkých vysokoškolských stupňov. Popri svojej bohatej domácej prednáškovej aktivite káže a prednáša aj v zahraničí na základe pozvania viacerých zahraničných teologických inštitúcií, a to napr. pre East-West Center for Missions, Soul, Južná Kórea (august 1993); počas zahraničného prednáškového turné v teologických inštitútoch a cirkevných zboroch USA (február 2003); v Nemecku na Dortmund Universität (2010) v rámci teologických predmetov pre študentov Religionspädagogik a v International Baptist Theological Seminary, Praha ČR – (november 2011) na tému Poverty in the Old Testament. Od roku 2011 absolvoval ďalšie zahraničné mobility v Poľsku, Holandsku (niekoľkokrát), v Cambridge (Tyndale House) vo Veľkej Británii, ako aj v USA.  

VUPCH Sept.l2023

 


 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie aj v iné dni po dohode.

Kontaktný formulár

=