Poradenstvo pomáhajúcich profesií

Informácie o publikácii

Poradenstvo pomáhajúcich profesií

Autor/Kolektív:Jitka Oravcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0540-8

Poradenstvo pomáhajúcich profesií