Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti 2. časť Rizikové rodiny a ich vplyv

Informácie o publikácii

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti 2. časť Rizikové rodiny a ich vplyv

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti 2. časť Rizikové rodiny a ich vplyv

Autor/Kolektív:Lenka Ďuricová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-89902-01-9
Počet strán:297

Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti 2. časť Rizikové rodiny a ich vplyv