Emocionálna inteligencia detí v ranej edukácii

Informácie o publikácii

Emocionálna inteligencia detí v ranej edukácii

Emocionálna inteligencia detí v ranej edukácii

Autor/Kolektív:Marta Valihorová, Janka Pilková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1059-4
Počet strán:147

Emocionálna inteligencia detí v ranej edukácii