Psychológia výchovy. Aktuálne otázky psychológie výchovy ( 2. časť)

Informácie o publikácii

Psychológia výchovy. Aktuálne otázky psychológie výchovy ( 2. časť)

Psychológia výchovy. Aktuálne otázky psychológie výchovy ( 2. časť)

Autor/Kolektív:Marta Valihorová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0198-1
Počet strán:85

Psychológia výchovy. Aktuálne otázky psychológie výchovy ( 2. časť)