Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Pedagogické vzdelanie v oblasti predškolskej a špeciálnej pedagogicky získavala postupne od stredoškolského po vysokoškolské štúdium (Stredná pedagogická škola v Lučenci (1980 - 1984), Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľky materských škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1985-1987), Magisterské štúdium v odbore Predškolská pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1995 -1999), Rigorózne skúšky v odbore Predškolská pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2000) V roku 2006 ukončila doktorandské štúdium v odbore Pedagogika na v roku 2016 absolvovala habilitačné konanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Pred tým, ako od roku 2005 začala pracovať na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bola učiteľkou so špeciálnou pedagogikou v špeciálnych triedach materských škôl (Osobitná materská škola v Železnej Breznici (1984 - 1988), Špeciálna trieda pre deti s telesným postihnutím vo Zvolene (1988 - 1990), Špeciálna logopedická trieda vo Zvolene (1990-1994), Trieda pre deti s odloženou školskou dochádzkou vo Zvolene (1994 - 1995). V rokoch 1999 - 2005 pracovala ako špeciálny pedagóg v Detskom integračnom centre vo Zvolene (1999 - 2005).

 

V období svojho pôsobenia na vysokej škole vyučovala viaceré predmety (Predškolská pedagogika, Teória výchovy a vzdelávania, Teória a prax predprimárneho vzdelávania, Inkluzívna edukácia v predprimárnom vzdelávaní, Predškolská pedagogika, Edukácia detí so špecifickými potrebami 1, Logopedická prevencia v materskej škole, Rozvoj jazykových kompetencií v materskej škole, Pedagogické poradenstvo v materskej škole, Semestrálny edukačný projekt) v bakalárskom štúdiu (Predškolská a elementárna pedagogika, Bc) a v magisterskom štúdiu (Predškolská pedagogika). V súčasnosti je garantkou študijných predmetov Pedagogické prístupy k deťom s rozmanitými potrebami (Bc.), Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami (Mgr.) a Inklúzia ako výskumný problém (PhD.). Vyučuje aj predmety Pedagogické poradenstvo a tímová práca, Rozvíjanie jazykových spôsobilostí 1 a Teória výchovy a vzdelávania v spoločnom základe. Vo fakultnej ponuke predmetov zabezpečuje Akademické písanie 1. a 2. Je členkou odborovej komisie na Pedagogickej fakulte UMB aj Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku. Garantuje študijný program Predškolská a elemntárna pedagogika (Bc.). Je členkou vedeckej rady PFUMB.
 

Od roku 2006 až doteraz bola členkou riešiteľských tímov 4 vedecko-výskumných projektov, hlavnou riešiteľkou 3 vedecko-výskumných projektov a 3 národných projektov (ESF). Je členkou 2 medzinárodných projektov. Výskumy realizovala a ich výsledky publikovala v oblasti diagnostických a výskumných možností detskej kresby, zohľadňovania potrieb detí predškolského veku, tvorby a overovania metodík na rozvoj reči detí aj v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti, detských poňatí pojmov predprimárneho kurikula a inkluzívneho predprimárneho vzdelávnia, rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike a starostlivosti a vzdelávania 2-ročných detí v materských školách). Spolu publikovala 230 prác.  Absolvovala 19 prednáškových pobytov v zahraničí. Predniesla 18 pozvaných prednášok a 33 referátov na zahraničných a domácich konferenciách.

 

Vedecko-pedagogická charakteristika link: VUPCH SK VUPCH EN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Ak na konzultáciu cestujete, dohodnite si ju najskôr e-mailom alebo telefonicky.

Registračný formulár

=