Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikácie


Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Filozofické a globálne súvislosti edukácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1021-1Stiahnuť publikáciu:

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Filozofické a globálne súvislosti edukácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0434-0

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997ISBN:80-8055-067-0

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zlatica Huľová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-513-2

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Katarína Vančíková, Štefan Porubský, Beata Kosová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1278-9

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Katarína Ľuptáková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004ISBN:80-8055-920-1

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ.

Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov

Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Marián Trnka
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-896-6

Výstupný materiál z riešenia výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/4503/07

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej a základnej škole

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej a základnej škole (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1132-4

Študijné texty pre študentov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Zuzana Bariaková - Anna Gálisová - Katarína Vančíková
Vydavateľstvo:Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov
Rok vydania:2013ISBN:978-83-7490-576-3

Jazykové a literárne hry pre 1. a 2. stupeň základnej školy (Upravené a doplnené vydanie)

Kapitoly o podmienkach rozvoja materských škôl na Slovensku

Kapitoly o podmienkach rozvoja materských škôl na Slovensku (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Milena Lipnická
Vydavateľstvo:IPV Inštitút priemyselnej výchovy, Žilina
Rok vydania:2016ISBN:978-80-972266-8-8

Kapitoly o podmienkach rozvoja materských škôl na Slovensku

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008ISBN:978-80-8083-550-7

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov

Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy

Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy (Zborník)

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Zuzana Lynch (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-1025-9

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. - 24. septembra 2015 v Banskej Bystrici