Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Informácie o publikácii

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0434-0
Počet strán:173

Filozofické a globálne súvislosti edukácie