Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy

Informácie o publikácii

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:1997
ISBN:80-8055-067-0
Počet strán:98

Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy