Individualizované edukačné programy pre žiakov mladšieho školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia

Informácie o publikácii

Individualizované edukačné programy pre žiakov mladšieho školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia

Individualizované edukačné programy pre žiakov mladšieho školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia

Autor/Kolektív:Zlatica Huľová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-868-3
Počet strán:330

Individualizované edukačné programy pre žiakov mladšieho školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia