Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy

Informácie o publikácii

Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy

Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy

Autor/Kolektív:Štefan Porubský, Zuzana Lynch (eds.)
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-1025-9
Počet strán:278

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. - 24. septembra 2015 v Banskej Bystrici