Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov

Informácie o publikácii

Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov

Intervenčné spôsobilosti cvičných učiteľov

Autor/Kolektív:Alena Doušková - Marián Trnka
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2009
ISBN:978-80-8083-896-6
Počet strán:74

Výstupný materiál z riešenia výskumnej úlohy projektu VEGA č. 1/4503/07