Freinetovské inšpirácie v projektovej rovine predprimárneho kurikula. Aplikácie na prírodovedné vzdelávanie

Informácie o publikácii

Freinetovské inšpirácie v projektovej rovine predprimárneho kurikula. Aplikácie na prírodovedné vzdelávanie

Freinetovské inšpirácie v projektovej rovine predprimárneho kurikula. Aplikácie na prírodovedné vzdelávanie

Autor/Kolektív:Zuzana Lynch - Alena Doušková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-0881-2
Počet strán:166

Freinetovské inšpirácie v projektovej rovine predprimárneho kurikula. Aplikácie na prírodovedné vzdelávanie