Kapitoly z dejín školstva a predškolskej pedagogiky (od najstarších čias do konca 19. storočia)

Informácie o publikácii

Kapitoly z dejín školstva a predškolskej pedagogiky (od najstarších čias do konca 19. storočia)

Kapitoly z dejín školstva a predškolskej pedagogiky (od najstarších čias do konca 19. storočia)

Autor/Kolektív:Bronislava Kasáčová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2001
ISBN:80-8055-602-4
Počet strán:112

Kapitoly z dejín školstva a predškolskej pedagogiky (od najstarších čias do konca 19. storočia)