Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Informácie o publikácii

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Autor/Kolektív:Katarína Vančíková, Štefan Porubský, Beata Kosová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-1278-9
Počet strán:102

Inkluzívne vzdelávanie - dilemy a perspektívy

Monografia Inkluzívne vzdelávanie – dilemy a perspektívy je výstupom riešenia širšie koncipovanej výskumnej úlohy, ktorá reaguje na aktuálnu situáciu v slovenskom školstve. Vznikla ako prirodzená potreba riešiteľského tímu zadefinovať si sociálne, pedagogické a filozofické východiská inkluzívneho vzdelávania. Má ambíciu motivovať odbornú verejnosť ku kritickému uvažovaniu o koncepte inkluzívneho vzdelávania. Vychádza z presvedčenia autorov o tom, že inkluzívne vzdelávanie je cesta ku skvalitneniu vzdelávacích služieb. Je zároveň výzvou k širšej diskusii, ktorej výsledkom by mal byť systém premyslených krokov zavádzania inkluzívneho vzdelávania do praxe našich škôl.