Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov

Informácie o publikácii

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2008
ISBN:978-80-8083-550-7
Počet strán:143

Kontinuálne profesijné vzdelávanie učiteľov