Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Informácie o publikácii

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Filozofické a globálne súvislosti edukácie

Autor/Kolektív:Beata Kosová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015
ISBN:978-80-557-1021-1
Publikácia na stiahnutie: Filozofické súvislosti text.pdf (1789 KB)

Filozofické a globálne súvislosti edukácie