Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Informácie o publikácii

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Autor/Kolektív:Zlatica Huľová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2007
ISBN:978-80-8083-513-2
Počet strán:112

Individualizovaná edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia