Jazyková a literárna gramotnosť v materskej a základnej škole

Informácie o publikácii

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej a základnej škole

Jazyková a literárna gramotnosť v materskej a základnej škole

Autor/Kolektív:Simoneta Babiaková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016
ISBN:978-80-557-1132-4
Počet strán:96

Študijné texty pre študentov študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika Bc.