Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ

Informácie o publikácii

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ

Autor/Kolektív:Katarína Ľuptáková
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2004
ISBN:80-8055-920-1
Počet strán:124

Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni ZŚ.