Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl (online dokument)

Informácie o publikácii

Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl (online dokument)

Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl (online dokument)

Autor/Kolektív:Katarína Vančíková, Robert Sabo a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1481-3
Počet strán:262
Publikácia na stiahnutie: B5 inkluzivne vzdelavanie ONLINE.pdf (3592 KB)

Monografia Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl prináša výsledky reflexívne orientovaného výskumu, ktorého cieľom bolo opísať proces adaptácie inkluzívnych tímov v prostredí základných škôl.

Snahou autorského tímu bolo spracovať výnimočnú skúsenosť, ktorú priniesol Projekt inkluzívnej edukácie PRINED v rokoch 2014 a 2015, kedy bola naša školská prax posilnená o nezanedbateľný počet pedagogických asistentov a rôznych špecialistov. Prezentované výsledky sú nielen svedectvom o tom, ako sa školy s novou situáciou vyrovnali, ale i impulzom k hľadaniu cesty systematického vytvárania pracovných pozícií pre pomáhajúce profesie priamo na pôde škôl.