Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre vedu, výskum a umenie PF UMB

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 101
doc. Ján Kaliský, PhD.

doc. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy, člen komisie pre štúdium

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C 123
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4617
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 021
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 223
Mgr. Hana Kocurová, PhD.

Mgr. Hana Kocurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 127
doc. PaedDr. Mariana  Kološtová, Ph.D.

doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4513
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
A 308
Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka, Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 107
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov predškolská pedagogika Mgr. a predškolská a elementárna pedagogika PhD.

Telefón:
048 446 4853
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 217