Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Mgr. Zuzana Kováčová Švecová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201
Mgr. Katarína Krejčíková

Mgr. Katarína Krejčíková

Doktorandka

Telefón:
048 446 4961
Kancelária:
C 011/1
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020
Mgr. Kristína Kubišová

Mgr. Kristína Kubišová

Doktorandka

Telefón:
048 446 4961
Kancelária:
C011/1
Mgr. Dana Kujnischová

Mgr. Dana Kujnischová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Telefón:
048 446 4912
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 216
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka rozvrhu, momentálne na RD

Telefón:
048 446 4525
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 215
Mgr. Marián Lakomčík

Mgr. Marián Lakomčík

Referent, Referent, Technik, Technik, Fakultný administrátor AiS2, študijný referent

Telefón:
048 446 4262
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
č. 115
Ing. Zuzana Lakomčíková

Ing. Zuzana Lakomčíková

Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Telefón:
048 446 4243
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 314
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.

Mgr. Lenka Lipárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4957
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C316