Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.
Ružová 13
9740 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Pôsobí ako vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. V prednáškovej činnosti sa venuje didaktike predprimárneho a primárneho vzdelávania, teórii výchovy a vzdelávania. Jej vedecký záujem sa doteraz orientoval na inovácie vo vzdelávaní, prírodovedné vzdelávanie, ale aj individuálne (domáce) vzdelávanie, umenie a využívanie bádateľských metód a zážitkového učenia v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Je autorkou monografií a štúdií (aj) na uvedené témy (viaceré z nich sú zaradené v databázach WoS a Scopus). Bola vedúcou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých vedecko-výskumných projektov (KEGA, VEGA a i. vrátane medzinárodných) zameraných na predprimárne a primárne vzdelávanie. Je tiež autorkou učebníc a metodických materiálov pre primárne vzdelávanie. Ako dobrovoľníčka sa venuje deťom v materskej škole, najmä z hľadiska uplatňovania bádateľských a umeleckých aktivít.

 

She works as a university teacher, associate professor in teaching and educational sciences. In her lecturing activity she is engaged in theory of preschool and primary school education, theory of education and teaching. Her research interests up to now have focused on innovations in education, science education, as well as individual (home) education, art and the use of inquiry methods and experiential learning in preschool and primary school education. She is the author of monographs and studies (also) on the above topics (several of them are included in the WoS and Scopus databases). She has been the principal investigator and co-investigator of several scientific research projects (KEGA, VEGA, etc., including international ones) focused on preschool and primary school education. She is also the author of textbooks and methodological materials for primary school. As a volunteer, she works with children in kindergarten, especially in terms of applying exploratory and artistic activities.

 

VEDECKO – PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA SK

 

VEDECKO – PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA EN

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 11:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=