Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD. pracuje v Centre Umenia a kultúry (pôvodne na Katedre výtvarnej kultúry) Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici od akademického roku 2016/2017. Svoje skúsenosti z dlhoročnej pedagogickej praxe učiteľky výtvarnej výchovy na základnej škole uplatňuje v predmetoch zameraných na didaktiku výtvarného umenia a pedagogickú prax študentov.Vo svojej profesionálnej kariére sústreďuje svoju pozornosť na edukačné procesy výtvarnej výchovy v materských školách, základných školách, stredných umeleckých školách a ZUŠ. V študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie učí predmet Didaktika umelecko-výchovných predmetov, vedie priebežnú pedagogickú prax umelecko-výchovných predmetov, v programe Predškolská a elementárna pedagogika predmety Digitálne technológie v edukácii, Výtvarné projekty a Tvorba interaktívnych materiálov. Súčasťou výberových predmetov sú aj predmety Výtvarný ateliér a Ako tvoriť interaktívne učebné pomôcky. Výtvarná expresia v edukácii. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na vizuálnu gramotnosť, sprístupňovanie výtvarných diel v edukačných procesoch výtvarnej výchovy v školách a v prostredí galérií a tiež uplatneniu digitálnych technológií v týchto procesoch. Je spoluautorkou učebníc výtvarnej výchovy pre základné školy, autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebníc a skrípt, spoluautorkou vedeckých monografií, recenzovaných vedeckých a odborných príspevkov. Ako spoluriešiteľka sa podieľala na 1 projekte VEGA a 3  projektoch KEGA, projektoch ERAZMUS+ a národných projektoch ESF zameraných na kontinuálne vzdelávanie učiteľov.

 

Profesijný rast:
Od roku 2022 pracuje ako odborná asistentka v Centre umenia a kultúry na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Zameriava sa na oblasť tvorivej a pedagogickej činnosti a rozvoj didaktiky výtvarnej edukácie a uplatnenia digitálnych technológií v edukácii.

Od roku 2016 do roku 2022 pracovala ako odborná asistentka na Katedre výtvarnej kultúry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, učila didaktiku a metodiku  výtvarnej výchovy, viedla odbornú pedagogickú prax.
Od roku 2002 do február 2019 pôsobila ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie na MPC Bratislava, RP Banská Bystrica, kde sa venovala príprave, realizácii a hodnoteniu vzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov,poradenskej činnosti k 1. a 2. atestácii pedagogických a odborných zamestnancov, účasť v skúšobných komisiách, pôsobila ako garant vzdelávacích programov so zameraním na predmety Výtvarná výchova, Umeniea kultúra, Etická výchova, Estetická výchova.
Od roku 1992 do roku 2002 učila na ZŠ Kuzmányho ul. a ZŠ Spojová ul.

Od roku 1989 do roku 1992 ako vychovávateľka v školsej družine.

V roku 2016 získala titul PhD. obhajobou dizertačnej práce na tému Riešenia výtvarných problémov pomocou grafických programov na hodinách výtvarnej výchovy.

Je členkou odbornej komisie pre vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra - výtvarná výchova v NIVAM v Bratislave, členkou poroty Výtvarné spektrum 2021, členkou poroty Detské Chalupkovo Brezno, v minulosti bola predsedníčkou poroty Detskej výtvranej súťaže Dúhový kolotoč vyhlasovanej Miinisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

 

VUPCH

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:50 - 11:20
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné vopred dohodnúť mailom. Konzultácie sú možné aj online.

Registračný formulár

=