Najvýznamnejšie výstupy

AAB01           Čítanie a čitateľstvo slovenských detí : metodika na podporu čitateľstva žiakov v mladšom školskom veku / Zuzana Kováčová Švecová, Lýdia Simanová ; rec. Brigita Lehoťanová, Simoneta Babiaková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 94 s. [4,70 AH]. - ISBN 978-80-557-1706-7 [KOVÁČOVÁ ŠVECOVÁ, Zuzana (50%) - SIMANOVÁ, Lýdia (50%) - LEHOŤANOVÁ, Brigita (rec.) - BABIAKOVÁ, Simoneta (rec.)] online 

ACB01           Ľudová slovesnosť v literatúre pre deti a mládež : vysokoškolská učebnica pre študentov bakalárskeho štúdia odboru Predškolská a elementárna pedagogika / Zuzana Kováčová - Švecová ; rec. Brigita Šimonová, Marta Germušková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - 168 s. [5,50 AH]. - ISBN 978-80-557-1388-5 [KOVÁČOVÁ ŠVECOVÁ, Zuzana (100%) - ŠIMONOVÁ, Brigita (rec.) - GERMUŠKOVÁ, Marta (rec.)]online

ACD01           Literatúra pre deti predškolského a mladšieho školského veku / Zuzana Kováčová-Švecová. 10. kapitola. In Rozvoj jazykovej a literárnej gramotnosti v predškolskej a elementárnej pedagogike / zost. Milena Lipnická ; rec. Jana Kesselová, Oľga Zápotočná. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1561-2. - S. 238-263  [1,90 AH]. [KOVÁČOVÁ ŠVECOVÁ, Zuzana (100%)]

 BCB01            Diktáty pre 3. a 4. ročník ZŠ : nácvičné a kontrolné diktáty s metodickými poznámkami pre učiteľa / Zuzana Kováčová-Švecová, Martina Šimunčíková ; rec. Alena Jankechová, Beáta Murinová, Eva Stehlíková. - 1. vyd. - Bratislava : Aitec, 2019. - 64 s. [2,50 AH]. - ISBN 978-80-8146-190-3 [KOVÁČOVÁ ŠVECOVÁ, Zuzana (70%) - ŠIMUNČÍKOVÁ, Martina (30%) - JANKECHOVÁ, Alena (rec.) - MURINOVÁ, Beáta (rec.) - STEHLÍKOVÁ, Eva (rec.)]

 BCB02            Rozprávky o Slovensku / Alena Doušková, Zuzana Kováčová-Švecová ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : AITEC, 2018. - 65 s. [2,90 AH]. - ISBN 978-80-8146-151-4 [DOUŠKOVÁ, Alena (40%) - KOVÁČOVÁ ŠVECOVÁ, Zuzana (40%) - BABIAKOVÁ, Simoneta (20%) - BELÁSOVÁ, Ľudmila (rec.) - SMALLEY, Dagmara (rec.) - BUCHOVÁ, Jarmila (rec.)]

 BCB03            Diktáty pre 1. a 2. ročník ZŠ : nácvičné a kontrolné diktáty s metodickými poznámkami pre učiteľa / Zuzana Kováčová-Švecová, Martina Šimunčíková ; rec. Alena Jankechová, Eva Stehlíková. - 1. vyd. - Bratislava : AITEC, 2017. - 64 s. [2,51 AH]. - ISBN 978-80-8146-133-0 [KOVÁČOVÁ ŠVECOVÁ, Zuzana (50%) - ŠIMUNČÍKOVÁ, Martina (50%) - JANKECHOVÁ, Alena (rec.) - STEHLÍKOVÁ, Eva (rec.)]

 

Publikačná činnosť k 16.4.2021 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=