Iné aktivity

členka Krajskej hodnotiacej komisie SOČ - kategória 01 - Problematika voľného času

členka redakčnej rady štvrťročníka Novinky spod Hradiska (niekoľko rokov aj na pozícii šéfredaktorky)

Ocenenia

Cena primátora mesta Brezno  a zlaté pásmo za vlastnú literárnu tvorbu - kategória próza (pre deti a mládež), Chalupkovo Brezno, 44.ročník, 2011 

Projekty pre zahraničných Slovákov

V rámci projektov pre zahraničných Slovákov sa podieľala na tvorbe metodických materiálov a didaktických pomôcok: 

Hláskovo : krajina samohlások a dvojhlások / Alena Doušková, Zuzana Kováčová Švecová; 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020

Hláskovo : krajina tvrdých spoluhlások / Alena Doušková, Zuzana Kováčová Švecová ; 1. vyd. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020

Rozprávky o Slovensku / Alena Doušková, Zuzana Kováčová-Švecová ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : AITEC, 2018. - 65 s. [2,90 AH]. - ISBN 978-80-8146-151-4

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=