V akademickom roku 2021/2022 vyučujem tieto predmety:

 

Literatúra pre deti a médiá

Tvorivá dramatika v MŠ a ZŠ

 Študentské divadlo (Divadlo z kotolne)

 Mediálna výchova

 Literatúra pre deti predškolského veku

 

 Ďalšie informácie k predmetom sú zverejnené v systéme LMS moodle.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=